ข่าวประชาสัมพันธ์

25

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 25 เมษายน 2562 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษารายวิชา TCM 210 เภสัชกรรมนักศึกษาแพทย์แผนจีนและคณาจารย์ จำนวน 47 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพรและพาชมห้องนิทรรศการถาวร “สมุนไพรภูมิปัญญาไทย สู่สากล”

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark