ข่าวประชาสัมพันธ์

24

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 13 ตอน “ศาลายาโอสถ”

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 13 ตอน “ศาลายาโอสถ” โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐฏพงศ์  จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบรางวัล “ศาลายาสดุดี” ครั้งที่ 9 ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน และทีมงาน ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พร้อมกับรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ตำรับสมุนไพรไทย” โดยรองศาสตราจารย์พร้อมจิต ศรลัมพ์ (ผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ท่านแรก) และร่วมทำกิจกรรม Workshop สร้างเสริมประสบการณ์ การทำยาดมสมุนไพร ชมนิทรรศการ “สมุนไพรภูมิปัญญาไทย สู่สากล” และกิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร มีผู้เข้าร่วมงานทั้ง นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ประมาณ 100 คน โดยผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้จากบรรยายและสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark