ข่าวประชาสัมพันธ์

19

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะบุคลากร จากโรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 18-19 เมษายน 2562 โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย ประจำปี 2562 จำนวน 2 รุ่น พาคณะบุคลากร จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้บุคลากรได้มีภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพและประยุกต์ใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ กิจกรรมการสอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตนและกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพล

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark