ข่าวประชาสัมพันธ์

18

ม.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 14.00-17.00 น.

คณะผู้เข้าร่วมประชุม สภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประประเทศไทย ครั้งที่ 7 จากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและห้องนิทรรศการ จำนวน 80 ท่าน