ข่าวประชาสัมพันธ์

02

มี.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะอาจารย์ ศิษย์เก่าและบุคลากร จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2562 ในโอกาสที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน “MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล” ครั้งที่ 6 ซึ่งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ต้องการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่สู่ภายนอก โดยพาผู้เข้าร่วมงาน ทั้งอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่และบุคลากร เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพรและนั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark