ข่าวประชาสัมพันธ์

01

มี.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มเด็กระดับชั้นอนุบาล 1-3 จากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ม.มหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562  กลุ่มเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 จากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและสร้างความเข้าใจให้เด็กเกี่ยวกับสมุนไพร ชื่อ สรรพคุณและคุณลักษณของสมุนไพรแต่ละชนิด โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถราง ทำกิจกรรมเส้นสายระบายสี ทำกิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติและทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark