ข่าวประชาสัมพันธ์

27

ก.พ.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนักศึกษาชั้นปีที่1 และอาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในรายวิชา MEDICINAL PLANTS โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องสมุนไพรที่มีหลากหลาย มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถราง และพาเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark