ข่าวประชาสัมพันธ์

23

ก.พ.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับมาใช้พัฒนาด้านการเรียนในรายวิชาการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณในงานภูมิทัศน์ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพรและนั่งรถราง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark