ข่าวประชาสัมพันธ์

09

ก.พ.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าใช้พื้นที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าใช้พื้นที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพ และมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงช่วยให้นักศึกษาสามารถจดจำ เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภก. วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ บุคลากร จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark