ข่าวประชาสัมพันธ์

25

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักศึกษา บุคลากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2563 กลุ่มนักศึกษา บุคลากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวนทั้งหมด 70 ท่าน ร่วมกันจัดกิจกรรม The 5th ASEAN School on Plasma and Nuclear  Fusion (ASPNF-2019) โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยมหิดลและเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพร นก โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลและบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการนำชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางชมบรรยากาศและกิจกรรมดูนก

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark