ข่าวประชาสัมพันธ์

23

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาพิการและบุคลากร จากวิทยาลัยราชสุดา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 นักศึกษาพิการและบุคลากร จากวิทยาลัยราชสุดา จัดกิจกรรมหน่วยDSS สานสัมพันธ์นักศึกษาพิการและบุคลากร เพื่อให้รู้จักสถานที่ตั้งหน่วยงานต่างๆ สามารถเดินทาง ติดต่อและไปใช้ประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยจัดบริการให้ โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางและเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark