ข่าวประชาสัมพันธ์

16

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะบุคลากร จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะบุคลากร จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โดยเข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางและพาเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark