ข่าวประชาสัมพันธ์

12

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในธีม “นักพฤกษศาสตร์น้อย ปี 2”

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในธีม “นักพฤกษศาสตร์น้อย ปี 2” วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 8.30-15.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลหนังสือสมุนไพรอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จำนวน 10 เล่ม ทั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ กล่าวรายงาน โดยบรรยากาศภายในงานคึกคักและสนุกสนานเป็นอย่างมาก กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล, ชมนิทรรศการ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” ,ชิมน้ำสมุนไพรหลายรส, สมุดทำมือหลากสี, แผงจิ๋วทำดอกไม้แห้งแต่งลาย, ดูนกริมน้ำ, ยาดมสมุนไพร สูตรเฉพาะหนูทำเอง, และกิจกรรมเพาะชำสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ เด็ก ๆ และผู้ปกครองสนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมตามซุ้มกันอย่างหนาแน่น มีการจับสลากแลกของรางวัลจากผู้สนับสนุนให้แก่เด็ก ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,100 คน

อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงบประมาณ ของรางวัล อาหาร เครื่องดื่มและช่วยจัดงาน ได้แก่ มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด, มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ, บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน), บริษัท ปามาทอย จำกัด, บริษัท แลคตาซอย จำกัด, บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน), บริษัท ไม้เดิม จำกัด,  ร้านขุนขยับ

และขอขอบคุณอาสาสมัครจิตอาสา Sireepark รุ่น1 ทุกท่านที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมและะช่วยให้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ จากทุกท่านในครั้งต่อ ๆ ไป

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark