ข่าวประชาสัมพันธ์

26

ธ.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันอาทิตย์ที่ 6 และวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การศึกษา การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรและหลักการจัดจำแนกพืช โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพรและชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark