ข่าวประชาสัมพันธ์

21

ธ.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ จาก Faculty of Public Health, Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Faculty of Public Health, Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดรายการศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวต่างประเทศและอาจารย์ จำนวน 40 คน  ในหัวข้อ “Thai Public Health System and Culture” โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ชมห้องนิทรรศการ ทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศและพาชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark