ข่าวประชาสัมพันธ์

20

ธ.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รองศาสตราจารย์ พร้อมจิต ศรลัมพ์ ผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และห้องนิทรรศการสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560