ข่าวประชาสัมพันธ์

18

ต.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 คณะนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาในหัวข้อ Ecology and Biodiversity in Subtropical Ecosystems ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรพานั่งรถรางชมสมุนไพรและจัดกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark