ข่าวประชาสัมพันธ์

11

ต.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารและนักศึกษา จากประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารและนักศึกษา ประเทศอินโดนีเซีย จากในงานประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 13 “Strategies for Disruptive Innovation of Indonesia and Thai Universities” เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยพานั่งรถรางชมบรรยากาศและเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark