ข่าวประชาสัมพันธ์

10

ต.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักศึกษา จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561  กลุ่มนักศึกษา จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล  เข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน รายวิชา วกศท. 120 จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และพาเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark