ข่าวประชาสัมพันธ์

10

ต.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท และอาจารย์ จากภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท และอาจารย์ จากภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาเรียนรู้พืชพรรณสมุนไพรต่างๆ ส่งเสริมทักษะเรียนรู้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์จริง และยังสามารนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบได้ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และพาเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark