ข่าวประชาสัมพันธ์

06

ต.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะคุณครู จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 คณะคุณครู จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 130 ท่าน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คุณครูได้แสวงหาความรู้ สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการทำกิจกรรม เช่น การทำยาดมสมุนไพร การทำน้ำมันไพล การทำลูกประคบสมุนไพร การทำแผงอัดพรรณไม้จิ๋วและการเพาะชำสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark