ข่าวประชาสัมพันธ์

30

ก.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา จากสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 นักศึกษา จากสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Freshy Boy & Girl 2018:ldol of the New Generation” โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ นำไปใช้ประโยชน์และช่วยในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพรและนั่งรถราง