ข่าวประชาสัมพันธ์

29

ก.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้พืชสมุนไพรในระบบวิทยาศาสตร์ และเลือกใช้พืชสมุนไพรเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาได้อย่างถูกต้อง โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark