ข่าวประชาสัมพันธ์

27

ก.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และคุณครู จากโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาลนครปฐม ได้จัดทำโครงการปลูกสำนึกรักษ์ท้องถิ่น โดยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม ปลูกฝังให้เกิดความรักในการเรียนรู้อย่างมีความสุข และมีความรู้ความเข้าใจในด้านพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark