ข่าวประชาสัมพันธ์

17

ธ.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะคนตาบอดและผู้ช่วย จากสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับกลุ่ม คณะคนตาบอดและผู้ช่วยคนตาบอด จากสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทย ทำกิจกรรมยาดมสมุนไพร และชมนิทรรศการสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30-15.00 น.