ข่าวประชาสัมพันธ์

01

ธ.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะบุคลากรและนักศึกษา จากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับกลุ่ม คณะบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ จากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและห้องนิทรรศการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น.