ข่าวประชาสัมพันธ์

25

พ.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยากรต่างชาติและเจ้าหน้าที่ จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 48 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับกลุ่ม วิทยากรต่างชาติและเจ้าหน้าที่ จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 48คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเยี่ยมชมสมุนไพร และห้องนิทรรศการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-10.30 น.