ข่าวประชาสัมพันธ์

18

พ.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักศึกษา จากวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับกลุ่มนักศึกษา จากวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ที่รวมกลุ่มจัดกิจกรรม ให้ความรู้ โดยเข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ สาธิตการทำวุ้นสีจากสมุนไพร และสาธิตการทำน้ำมันไพลจากสมุนไพร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-15.30 น.