ข่าวประชาสัมพันธ์

17

พ.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและห้องนิทรรศการ เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-11.00 น.