ข่าวประชาสัมพันธ์

09

พ.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะเจ้าหน้าที่ จากกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ จากกรมบริการการแพทย์ดั้งเดิม กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรภูฏาน และเจ้าหน้าที่ จากกรมการแพทย์แผนไทย เข้าเยี่ยมชม ห้องนิทรรศการและสวนสมุนไพรไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมและสมุนไพรระหว่างสองประเทศ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น.