ข่าวประชาสัมพันธ์

28

ต.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและผู้ปกครอง จากโรงเรียนราชนี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียนและผู้ปกครอง จากโรงเรียนราชนี ที่เข้าทัศนศึกษาสมุนไพรไทย พร้อมกับทำกิจกรรมสาธิตการทำวุ้นสีจากธรรมชาติ ถุงทองสมอ และลูกประคบ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป