ข่าวประชาสัมพันธ์

02

มี.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

Mu blue night 2 มี.ค. 58

2 มีนาคม 2558 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ MU Blue Night รวมใจมหิดล ครั้งที่ 3 ณ มหิดลสิทธาคาร ศาลายา ในเวลา 17.00 น. นั่งรถรางชมภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัยและเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหิดล ศาลายา