ข่าวประชาสัมพันธ์

02

ก.พ.'60

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เข้าชมอุทยานสมุนไพร

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ มาทัศนศึกษาสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการ และทำกิจกรรม ทำวุ้นจากสีธรรมชาติ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. จำนวน 36 ท่าน