ข่าวประชาสัมพันธ์

16

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ 6 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมหวิทยาลัย ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 -11.30 น. จำนวน 40 ท่าน