ข่าวประชาสัมพันธ์

18

เม.ย.'58

ข่าวกิจกรรม

แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ให้การต้อนรับ นิสิตและคณาจารย์ หลักสูตรการแพทย์ แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน ๔๐ ท่าน ในวันเสาร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล