ข่าวประชาสัมพันธ์

18

ต.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ DiCY Digital Galaxy Camp ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เข้าชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ DiCY Digital Galaxy Camp” โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.5 เข้าชมสวนสมุนไพร พร้อมทั้ง ชมห้องนิทรรศการ ดูนกและปลูกต้นกล้า ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30-12.00 น. จำนวน 230 ท่าน