ข่าวประชาสัมพันธ์

20

ก.พ.'60

ข่าวกิจกรรม

องค์การเภสัชกรรม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ของ อภ.ให้เป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30-12.00 น. จำนวน 16 ท่าน