ข่าวประชาสัมพันธ์

07

ก.พ.'60

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารตำบลบังดอง จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

องค์การบริหารตำบลบังดอง จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมอุทยานและห้องนิทรรศการ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.00 น. จำนวน 55 ท่าน