ข่าวประชาสัมพันธ์

06

มี.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษา ชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สโมสรนักศึกษา ชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาการเรียนรู้ (Rakkaew New Project) โดยนำสมาชิกชมรมจำนวน ๒๕ คน เข้ามาศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนำความรู้ความสามารถไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน