ข่าวประชาสัมพันธ์

31

ต.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 9 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน “สมุนไพรใช้เป็นยาและอาหาร” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โดยได้รับความร่วมมือในการให้ความรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆ จากอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยามหิดล วิทยาเขตศาลายา เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น.