ข่าวประชาสัมพันธ์

21

ก.พ.'60

ข่าวกิจกรรม

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะเจ้าหน้าที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อศึกษารูปแบบการจัดสวนสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น. จำนวน 4 ท่าน