ข่าวประชาสัมพันธ์

17

ก.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร จำนวน ๒๒ ท่าน เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.