ข่าวประชาสัมพันธ์

25

ก.พ.'60

ข่าวกิจกรรม

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมและสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560