ข่าวประชาสัมพันธ์

31

มี.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น.