ข่าวประชาสัมพันธ์

30

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

สถาบันโภชนการ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยขอเข้าชมพื้นที่สวนและห้องนิทรรศการ  ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00-16.00 น. จำนวน 60 ท่าน