ข่าวประชาสัมพันธ์

14

ก.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต สาขาแพทย์แผนไทย ขอเข้าเยี่ยมชมพื้นที่และศึกษาเกี่ยวสมุนไพรไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 9.00-14.00 น.