ข่าวประชาสัมพันธ์

26

มี.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ด้วยศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 30 ท่าน