ข่าวประชาสัมพันธ์

15

ก.พ.'60

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มีโครงการนำนักเรียนในชุมชนรอบชุมชนศาลายา เพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. จำนวน 50 ท่าน