ข่าวประชาสัมพันธ์

09

พ.ย.'58

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่  9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30-16.00 น.