ข่าวประชาสัมพันธ์

22

ก.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและชมห้องนิทรรศการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.